Alles over de opslag van navelstrengbloed

In Nederland worden we steeds vaker geconfronteerd met de advertenties van commerciële navelstrengbloedbanken. Onze grootste zorg bij het opslaan van ‘navelstrengbloed’ is de misleidende informatie die aan ouders wordt gegeven. Lees er meer over op deze pagina.

Home > FAQ > Bevalling > Alles over de opslag van navelstrengbloed

Wat is de waarde van navelstrengbloed?

In navelstrengbloed zitten stamcellen die bloedcellen kunnen maken. Deze bloedvormende stamcellen kun je bewaren en later gebruiken voor de behandeling van verschillende bloedziekten, zoals leukemie, lymfeklierkanker en ernstig bloedtekort. 

Navelstrengbloed kan op twee manieren worden opgeslagen: door dit te doneren aan een publieke bloedbank, of door het op te slaan bij een commercieel bedrijf voor eigen gebruik. Het doneren van navelstrengbloed is in onze regio van het land niet mogelijk. Dit gebeurt in samenwerking met Sanquin op slechts enkele locaties in het land. Experts geven aan dat het doneren van stamcellen zinvol is, maar het bewaren voor eigen gebruik wordt nadrukkelijk afgeraden.

Waarom commerciële opslag wordt afgeraden 

Hoewel stamcellen nuttig kunnen zijn, toont onderzoek aan dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het bewaarde navelstrengbloed ooit voor je eigen kind gebruikt zal worden. Ook is het in veel gevallen de vraag of lichaamseigen stamcellen uit het navelstrengbloed een toegevoegde waarde hebben ten opzichte van stamcellen van een donor. Bij een erfelijke ziekte bijvoorbeeld, dragen de lichaamseigen stamcellen de te behandelen ziekte tenslotte ook bij zich. En die donoren zijn er; stamcellen kunnen komen van een familielid, of van een passende donor die stamcellen heeft gedoneerd aan een publieke bloedbank.

Bovendien bevat een navelstreng niet heel veel stamcellen, waardoor de kans groot is dat er te weinig zijn voor een goede behandeling. Daarnaast is er op dit moment geen enkel bedrijf dat voldoet aan de eisen voor certificering in Nederland.  

Het belangrijkste om te weten

  • Navelstrengbloed is bloed van de baby zelf, dat tijdelijk is opgeslagen in de placenta en navelstreng. Het vroeg afknippen van de navelstreng verstoort het proces van het terugstromen van belangrijk bloed van de placenta naar de baby;
  • Stamcellen die zich in het bloed van de pasgeborene bevinden, heeft hij of zij waarschijnlijk zelf nodig om te herstellen na de geboorte;
  • Commerciële opslag van navelstrengbloed is kostbaar, en de meerwaarde hiervan is onzeker;

Vergunning commerciële stamcelkliniek ingetrokken

In november 2021 is de vergunning van enige door VWS gecertificeerde stamcelbank in Nederland ingetrokken. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft onderzoek gedaan en ontdekte dat deze stamcelbank de zaken niet op orde heeft. Zo is niet uitgesloten dat materiaal tussen donoren verwisseld kan worden en ook is niet altijd duidelijk of met steriel materiaal is gewerkt. De inspectie adviseerde daarom de vergunning in te trekken. “De veiligheid en kwaliteit van de opgeslagen cellen en daarmee veilige toepassing op de mens, kan niet langer gegarandeerd worden”, aldus het advies. Voor meer info, lees de brief aan de Tweede Kamer: 1848.nl – Intrekken erkenning Stamcelbank Nederland B.V. 

Enkele jaren geleden kwam een andere Nederlandse stamcelbank, Cryo-Save, ook negatief in het nieuws. Daar waren bij een verhuizing duizenden buisjes met bevroren stamcelmateriaal verdwenen. Ouders hadden duizenden euro’s betaald voor de opslag van het materiaal. Lees het artikel over de verdwenen stamcellen van Cryo-Save in het AD: Ouders radeloos: stamcelmateriaal van kinderen zoek | Binnenland | AD.nl 

Dit kun je van ons verwachten

Wij zijn van mening dat ouders voldoende informatie nodig hebben voordat ze een beslissing nemen (informed consent). Ze moeten de duidelijke voordelen van een volledig bloedvolume bij de geboorte kunnen afwegen tegen een mogelijke behandeling voor een onwaarschijnlijke toekomstige ziekte later. Navelstrengbloed is het bloed van de baby en hoort bij de baby te blijven.

Wanneer jullie na het lezen van deze informatie, nog steeds de sterke wens hebben om navelstrengbloed op te slaan, dan is het jullie verantwoordelijkheid om hiervoor een pakket te bestellen. Bewaar dit pakket in jullie geboortetas, en stel je zorgverlener van tevoren op de hoogte van deze wens. Bespreek ook met elkaar hoe lang je wil wachten met het afklemmen van de navelstreng: direct na de geboorte, of wil je enkele minuten wachten om zo de baby meer bloed mee te geven?

Neem de wens ook op in het geboorteplan. Het kan zijn dat de bevalling medisch is, onder begeleiding van het ziekenhuis. Zij kunnen ook het bloed voor jullie afnemen, maar moeten dit dan wel van tevoren weten.

Wat wij voor je kunnen betekenen

Esther van Delft

”Denk goed na over de opslag van navelstrengbloed. Wij zijn niet overtuigd van de voordelen die commerciële bloedbanken noemen. Wij zijn juist wél overtuigd van het belang van het laat doorknippen van de navelstreng na de geboorte. Het bloed in de placenta en navelstreng hoort bij de baby, en daar blijven we liever van af. ”

Wil je meer lezen over vergelijkbare onderwerpen?

We hebben meer informatiepagina’s, misschien vind je deze interessant:

Deze websites zijn ook interessant om te bekijken: