Alles over de missie en visie

van Verloskundigenpraktijk Een Goed Begin

Onze missie

Onze verloskundigenpraktijk wordt gedreven door persoonlijke betrokkenheid, expertise en vakkennis. Door onze missie en waarden te omarmen, streven we naar een blijvende impact. We moedigen zelfvertrouwen, groei en het bewandelen van een eigen weg aan. 

Waarden  

  1. Persoonlijke betrokkenheid: We zijn gepassioneerd en betrokken bij het welzijn van elke vrouw en haar gezin, we creëren een warme omgeving waarin ze zich gehoord, gerespecteerd en gesteund voelt.  
  2. Expertise en vakkennis: Door voortdurende bij- en nascholing zorgen wij dat onze expertise en kennis up-to-date blijft. Wij hechten waarde aan de unieke verloskunde in Nederland en de fysiologische benadering van het vak. Onze benadering is gebaseerd op respect voor de fysiologie en het natuurlijke verloop van de geboorte en de periode daar omheen.  
  3. Zelfvertrouwen: We moedigen vrouwen aan om vertrouwen te hebben in hun eigen lichaam en capaciteiten, en om hun eigen weg te bewandelen. Jij hebt de kracht, wij de expertise. 
  4. Eigen weg: We erkennen en respecteren de unieke paden die elke vrouw en haar gezin kiest. We staan klaar om hen te ondersteunen en te begeleiden in de groei naar het ouderschap, mits medisch verantwoord.   

Onze visie  

Onze visie is om de meest vooruitstrevende verloskundigenpraktijk te zijn in de regio die bekend staat om haar toegewijde zorg in het leven van een vrouw. Wij willen continue verbetering van onze zorgverlening door praktijkbrede casuïstiekbesprekingen, deelnemen aan regionale ontwikkelingen, het bijhouden van vakliteratuur en collegiale intervisie en trainingen. We zijn een bron van kennis en ondersteuning voor vrouwen en hun gezin, zodat ze vol vertrouwen keuzes kunnen maken.  

Bij elk contactmoment hebben wij oog voor de situatie en gemoedstoestand van de vrouw. We bouwen vertrouwen op waardoor we het welzijn van de vrouw en haar gezin verbeteren. We dragen daarmee bij aan een samenleving waarin elke vrouw gewaardeerd, gerespecteerd en ondersteund wordt.