Onze begeleiding tijdens de bevalling

In onze praktijk wordt zo veel mogelijk gewerkt volgens Proactive Support of Labor, ook wel het 3B model, Begeleiden, Bewaken, zo nodig Bijsturen.

Dit houdt voor jou in dat:

  • wij een duidelijke diagnose stellen wanneer de bevalling begonnen is;
  • je 1 op 1 begeleiding krijgt tijdens de bevalling;
  • wij de ontsluitingsperiode goed bewaken en, indien nodig, bijtijds bijsturen zodat je bevalling niet langer duurt dan nodig is;
  • wij ervoor zorgen dat je, indien nodig, adequate pijnbestrijding krijgt.

Wij zijn 24/7 bereikbaar op

0180 31 63 57

Geen gehoor of langdurig in gesprek? Bel dan de dokterstelefoon: 010 286 50 55

Voor niet dringende vragen bel je 0180 31 63 57 tijdens ons telefonisch spreekuur: Maandag t/m vrijdag van 8:00-12:00 uur en maandag t/m donderdag van 13:00 – 16:00 uur.