Bevalling

Sinds het begin der tijden worden vrouwen zwanger en baren ze kinderen. De eerste vroedvrouwen worden al in de bijbel genoemd. In het proces zelf is verrassend weinig veranderd. In hoe we er in de 21e eeuw mee omgaan vergeleken met nog maar 100 jaar geleden (laat staan 2000 jaar geleden) des te meer.

Bevallen vindt steeds meer buiten de huiselijke omgeving plaats in ziekenhuizen en geboortecentra. Maar ook gewoon thuis bevallen, in bed of in bad, is bij Verloskundige Praktijk Een Goed begin mogelijk.

Eén ding is eigenlijk onveranderd. De behoefte van zwangeren aan ondersteuning en bevestiging. De behoefte van barende vrouwen aan iemand die naast hen zit. Een speerpunt in onze praktijk is dan ook de 1 op 1 begeleiding die wij bieden tijdens de bevalling. Zolang je onze cliënt bent, ben je tijdens de baring verzekerd van je verloskundige naast je.
Wij werken intensief samen met andere zorgverleners zoals huisartsen, kraamzorg, gynaecologen en kinderartsen. Als er een complicatie optreedt, hebben we snel overleg met de juiste persoon. Zo kan er altijd goede en veilige zorg geboden worden door de juiste persoon op het juiste tijdstip.

Wij zijn 24/7 bereikbaar op tel: 0180 31 63 57
Bij spoed kies optie 1. Bij langdurig geen gehoor kun je bellen naar de dokterstelefoon 010 2865055.

Om een afspraak te maken / te wijzigen of niet dringende vragen zijn we bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:00-16:00 uur