20 weken echo

Deze echo wordt niet bij ons op de praktijk gemaakt, maar bij BovenMaas Prenataal.

De 20-weken echo wordt verricht om structurele afwijkingen bij de baby tijdens de zwangerschap op te sporen. Hoewel dit echoscopisch onderzoek zich vooral richt op afwijkingen aan wervelkolom, schedel en hersenen (open ruggetje en open schedel) worden systematisch ook alle andere orgaansystemen onderzocht. Ook worden de groei, hoeveelheid vruchtwater en ligging van de placenta gecontroleerd. Hoewel veel ernstige afwijkingen bij de 20-weken echo aan het licht kunnen komen, kunnen niet alle afwijkingen met zekerheid uitgesloten worden. De 20 weken echo is niet bedoeld als geslachtsbepaling.

Gelukkig geeft de uitslag van de 20-weken echo meestal geen enkele reden tot ongerustheid. In een enkel geval ontstaat er toch het vermoeden op een afwijking of wordt er een afwijking ontdekt. In dat geval is er een indicatie voor geavanceerd echoscopisch vervolgonderzoek (GUO) en wordt er soms ook een vruchtwaterpunctie aangeboden. In het geval van een minder ernstige afwijking, kan deze in veel gevallen na de geboorte worden behandeld. In dat geval wordt uitgebreid met jullie besproken wie de beste zorg kan verlenen.

De 20 weken echo wordt volledig vergoed. Maar dit betekent niet dat hij verplicht is. Wanneer je om wat voor reden dan ook de 20 weken echo liever niet ondergaat is dat geen probleem.
Voordat je voor een 20-weken echo kiest – en het eventueel daaruit voortvloeiende vervolgonderzoek – dien je je eigen afwegingen te maken:

  • Hoe denken jullie over een eventuele zwangerschapsafbreking als je kind een ernstige aandoening blijkt te hebben?
  • Hoe staan jullie tegenover het risico van een miskraam als gevolg van een vruchtwaterpunctie?

Dit zijn lastige vragen waarop geen goed of fout antwoord is. Het gaat om wat voor jullie van belang is.

Ook hier kan de keuzehulp inzicht verschaffen.

Lees hier vast de brochure

Wij zijn 24/7 bereikbaar op tel: 0180 31 63 57
Bij spoed kies optie 1. Bij langdurig geen gehoor kun je bellen naar de dokterstelefoon 010 2865055.

Om een afspraak te maken / te wijzigen of niet dringende vragen zijn we bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:00-16:30 uur