Home > Opslag van navelstrengbloed

Opslag van navelstrengbloed

Dr. Rachel Reed is een Britse verloskundige en onderzoeker. Zij heeft een interessante website waar zij onderwerpen behandelt die te maken hebben met normale fysiologische zwangerschap en baring en met vrouwenrechten. Wij hebben van haar toestemming gekregen om deze pagina over navelstrengbloedopslag te vertalen. Beter dan zij kunnen wij het niet verwoorden.

In Nederland worden we ook steeds vaker geconfronteerd met agressieve marketing door navelstrengbloedopslagbanken. Voordat je beslist of je dit wil doen is het aan te raden om dit artikel te lezen. De links zijn helaas in het engels.

Voor vragen kun je altijd bij ons terecht.

Navelstrengbloed is het bloed van de baby

De term ‘navelstrengbloed’ is misleidend. Het bloed dat via de navelstreng wordt verzameld, is het bloed van de baby. Wanneer volwassenen bloed doneren, wordt het via hun arm opgevangen. We noemen dat bloed niet ‘armbloed’.

Tijdens de zwangerschap delen de baby en de placenta het circulerende bloed van de baby. Hierdoor kan de baby voedingsstoffen en zuurstof uit de placenta ontvangen. Na de geboorte verandert de bloedsomloop in de placenta, waardoor al het bloed van de baby het lichaam in wordt gestuurd. In dit bericht kun je meer lezen over de ‘fysiologie van de overgang bij pasgeborenen’. Penny Simkin geeft een grafische illustratie van de herverdeling van bloed na de geboorte in deze film.

Kennis over de gezondheidsvoordelen op korte en lange termijn van het feit dat de baby bij de geboorte zijn volledige bloedvolume heeft, is nu wijdverbreid (zie dit bericht voor details).

Stamcellen

Stamcellen kunnen zichzelf vernieuwen (kopieën van zichzelf maken) en differentiëren (ontwikkelen tot meer gespecialiseerde cellen). Bij de geboorte hebben baby’s hematopoëtische stamcellen in hun bloed. Dit type stamcel is vergelijkbaar met die in het beenmerg en kan rode bloedcellen en cellen van het immuunsysteem regenereren. De kans is groot dat deze stamcellen een belangrijke rol spelen bij het herstellen van eventuele schade tijdens de geboorte (Dr. Mercer bespreekt dit in een podcast). Ze kunnen ook een rol spelen bij de bescherming op langere termijn tegen ziekten.

Het verzamelen van babybloed

Bedrijven richten zich op ouders en verdienen veel geld met het verwijderen van en bewaren van het bloed van de baby. Ook zorgverleners verdienen geld met het werven van ouders en het inzamelen van bloed voor deze bedrijven. Het verkooppraatje is: als uw baby in de toekomst een bepaald type ziekte krijgt, kunt u daar misschien gebruik van maken opgeslagen stamcellen als behandeling. Deze bedrijven sponsoren steeds meer zorgverlenersorganisaties en evenementen;  het kopen van goedkeuring van artsen en verloskundigen. (N.B. de regels in Groot Brittannië verschillen op dit gebied enigzins van de Nederlandse regelgeving)

Mijn grootste zorg bij het opslaan van ‘navelstrengbloed’ is de misleidende informatie die aan ouders wordt gegeven. Deze verkeerde informatie roept zowel ethische als juridische kwesties op. Er zijn twee belangrijke gebieden die meer duidelijkheid vereisen: bloedafnamevolumes en navelstreng afklemmen en de effectiviteit van stamcelbehandelingen.

Bloedafnamevolumes

Ouders moeten worden geïnformeerd dat bij navelstrengbloedafname van een baby de navelstreng voortijdig moet worden afgeklemd, en dat het bloed dat wordt verzameld in het lichaam van de baby hoort.
Pediatrische (kinderartsen) richtlijnen stellen dat ‘bloed dat wordt afgenomen bij zuigelingen en kinderen in een periode van 24 uur niet meer dan 5% van het totale bloedvolume mag bedragen’. Een pasgeborene van 3,6 kg heeft een bloedvolume van ongeveer 280 ml – dus de maximale bloedafname zou 14 ml zijn.

 

 

De opvangzakken voor ‘navelstrengbloed’ bevatten 250 ml (35 ml al opgenomen met antistollingsvloeistof). De minimale hoeveelheid bloed die aanvaardbaar is voor afname is 45 ml en de maximale hoeveelheid is 215 ml. In een proceduregids staat “zoveel mogelijk navelstrengbloed verzamelen [vetgedrukt].” Een ander bedrijf meldt dat de gemiddelde hoeveelheid die ze verzamelen 60 ml is. Ik vraag me af hoeveel ouders zouden toestaan ​​dat iemand naar de  kraamafdeling komt en een naald in hun baby steekt om 6 volwassen buisjes bloed te verzamelen. Het afnemen van navelstrengbloed is het equivalent hiervan … alleen de naald zit in de navelstreng in plaats van de baby.

 

 

 

 

Navelstreng afklemmen

Dit diagram uit het British Medical Journal toont de overdracht van bloedvolume van de placenta naar de baby na de geboorte.
Naar aanleiding van publiciteit over het belang van ‘laat’ navelstreng afklemmen:  De nieuwste marketingtruc is om ouders te vertellen dat ze zowel ‘laat’ navelstrengafklemmen kunnen hebben en ‘navelstrengbloed’ kunnen afnemen. Sommige websites bevatten zelfs een pagina over de voordelen van ‘laat’ afklemmen. Ze definiëren echter ‘laat’ als 30 seconden tot 1 minuut. De WHO (wereldgezondheidsorganisatie) adviseert minimaal 1minuut en liefst minimaal 3 minuten Het duurt over het algemeen langer voordat het volledige bloedvolume is overgebracht (zie diagram). Als al het bloed van de baby is overgebracht naar de baby – hoe lang dat ook duurt voor die individuele baby – dan is er weinig of zelfs geen bloed over om te verzamelen. Kijk naar de foto bovenaan dit bericht.  Je ziet daar hoe de navelstreng na de geboorte steeds minder bloed bevat en uiteindelijk slap en wit is. Als je bloed uit die slappe, witte navelstreng kunt krijgen, verdien je een certificaat en chocolaatjes! Minstens één website erkent dit en stelt dat het risico van ‘laat’ afklemmen is dat het volume van een navelstrengbloed zodanig wordt verkleind dat het niet kan worden opgeslagen … ”. Merk op dat openbare navelstrengbloedbanken grotere hoeveelheden bloed nodig hebben dan particuliere.

De effectiviteit van stamcelbehandelingen

Ouders moeten worden geïnformeerd over het gebrek aan bewijs van het nut van navelstrengbloed voor toekomstige behandeling van hun baby

Er is momenteel geen onderzoeksbewijs dat de effectiviteit aantoont van stamcellen uit navelstrengbloed (hematopoëtisch) bij de behandeling van ziekten of handicaps. Veel bedrijfswebsites verwijzen hiernaar door de termen ‘potentieel’ of ‘kan’ of ‘toekomst’ of ‘hopen van’ te gebruiken. Sites beweren ook dat stamcellen uit het ‘navelstrengbloed’ worden gebruikt om ’80 ziekten ’te behandelen, zonder te vermelden of die behandelingen effectief zijn of niet. Sommige sites verwijzen naar de behandelingen als ‘alternatief’, dwz. niet worden gebruikt in de reguliere geneeskunde. Anderen bevatten echter claims van succesvolle behandeling, het citeren van casestudy’s of anekdotische nieuwsartikelen (vaak over stamcellen in het algemeen in plaats van over ‘navelstrengbloed’ in het bijzonder). Bovendien wordt al het onderzoek (dat ik kan vinden) uitgevoerd met ‘openbare’ stamcellen, dwz. gebruikt om ‘vreemden’ te behandelen in plaats van de baby die heeft gedoneerd, of hun familie.

Ik had onlangs een correspondentie met een vertegenwoordiger van een navelstrengbloedbedrijf en vroeg om enig onderzoeksbewijs ter ondersteuning van zijn beweringen over succesvolle behandelingen. Hij stuurde me een verzameling niet-gerefereerde verklaringen (marketing) op de website van het bedrijf en twee haalbaarheidsstudies. Er worden haalbaarheidsstudies uitgevoerd om aan te tonen dat een behandeling ‘veilig’ is, en een studie is mogelijk… ze testen de effectiviteit van een behandeling niet. Ik heb hierop gewezen en heb niets terug gehoord. Hoewel er wellicht een aantal onderzoeken gaande zijn met ‘openbare’ donaties, moet ik nog geen daadwerkelijke resultaten zien met betrekking tot stamcellen uit ‘navelstreng’ bloed en behandelingen. Stuur me wat je hebt (alleen onderzoeksartikelen alstublieft).

Europese regelgeving

De Europese Commissie heeft een persverklaring over deze situatie vrijgegeven waarin staat:

“Als commerciële navelstrengbloedbanken zijn toegestaan, moet passende informatie worden verstrekt aan de consumenten die bereid zijn gebruik te maken van hun diensten, inclusief het feit dat de kans dat het monster kan worden gebruikt om het kind te behandelen momenteel verwaarloosbaar is. De toekomstige therapeutische mogelijkheden zijn voornamelijk hypothetisch. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat het huidige onderzoek zal leiden tot een specifieke therapeutische toepassing van de eigen navelstrengbloedcellen. Daarom moet de informatie bijzonder expliciet zijn dat de opslag van eigen stamcellen weinig waarde heeft in de huidige stand van de wetenschappelijke kennis. Deze informatie moet duidelijk worden gemaakt op alle media, inclusief internet, en in alle contracten die commerciële banken met hun klanten verbinden. “

Veel bedrijven bieden ook het afnemen van navelstrengweefsel aan als alternatief voor of als aanvulling op het afnemen van navelstrengbloed. Navelstrengweefsel bevat mesenchymale stamcellen en kan worden verzameld naast optimale navelstreng afklemming. Er is echter geen bewijs dat dit type stamcel ook effectieve behandelingen biedt.

Samenvatting

Ik suggereer niet dat opslaan van babybloed geen beschikbare optie zou moeten zijn. Ik ben van mening dat ouders voldoende informatie nodig hebben voordat ze een beslissing nemen om een aanzienlijk deel van het bloedvolume van hun baby te verwijderen. Ze moeten de duidelijke voordelen van een volledig bloedvolume bij de geboorte kunnen afwegen tegen een mogelijke behandeling voor een onwaarschijnlijke toekomstige ziekte later. Navelstrengbloed is het bloed van hun baby. Ouders moeten ook weten of hun zorgverlener er financieel baat bij heeft om hen over te halen bloed in te zamelen en op te slaan.

PS: ik doe niet langer mee aan het stelen van babybloed. We leven en leren.

Verdere informatie:
Privé-navelstrengbloedafname en hersenverlamming – is er een verband

Is het de moeite waard om het navelstrengbloed van uw baby op te slaan? – youtube (de ballon wordt doorgeprikt)

Nederland

Wat betreft de Nederlandse situatie: navelstrengbloed kan niet worden afgenomen bij een thuisbevalling. De afname dient gedaan te worden door geschoold personeel. In sommige ziekenhuizen zijn geschoolde verpleegkundigen. Informeer hiernaar. Als verloskundigen kunnen wij hier niet actief aan meewerken omdat wij tuchtrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer een kind schade heeft geleden door verminderd bloedvolume.

Wij zijn 24/7 bereikbaar op tel: 0180 31 63 57
Bij spoed kies optie 1. Bij langdurig geen gehoor kun je bellen naar de dokterstelefoon 010 2865055.

Om een afspraak te maken / te wijzigen of niet dringende vragen zijn we bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:00-16:30 uur