Alles over
de AVG

Home > Contact > AVG

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Vanaf 25 mei 2018 beschermen alle EU-landen je privacy volgens dezelfde regels. In de privacywet staat beschreven hoe persoonsgegevens opgeslagen, verwerkt en beschermd moeten worden. Deze wet zorgt ervoor dat je privacy nog beter wordt beschermd. En je krijgt meer rechten.

Verloskundige Praktijk Een Goed Begin is “AVG proof” en dat houdt voor jou het volgende in: Je persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg te kunnen verlenen. Het verwerken van je gegevens doen wij volgens ons privacy- en data-veiligheidsbeleid. Je gaat met die opslag (verwerking) akkoord door je zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met je persoonsgegevens om:

 • Je persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg kunnen verlenen.
 • Je gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan je.
 • Wij vragen uw toestemming om gegevens uit te wisselen met kraamzorg, consultatiebureau, huisarts, gynaecoloog en eventueel kinderarts. Als u gebruik maakt van prenatale screening worden uw gegevens anoniem doorgestuurd en gebruikt voor landelijke statistiek.
 • Sinds 1 januari 2023 worden cliëntenervaringen in de zorg gemeten met de “PREM geboortezorg”. Wij vragen uw toestemming om uw mailadres na de bevalling door te geven aan Perined, zodat u de vragenlijst ontvangt en kunt invullen.
 • Je gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Je hebt altijd het recht van inzage, oa via de Orfeus app voor Zwangeren
 • Je kunt onderdelen van je persoonsgegevens bekijken. Stuur ons daarvoor dan een schriftelijk verzoek.
 • Als je vindt dat de gegevens die wij van je hebben opgeslagen niet correct zijn, kun je ons schriftelijk vragen om die gegevens aan te passen.
 • Je kunt ons vragen om je persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg  verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar. Daarom slaan we je gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • Je kunt je toestemming tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan je gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • Je kunt bij ons bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.
 • Je krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met jouw persoonsgegevens.
 • Je gegevens bewaren wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
 • Indien je denkt een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten te hebben gevonden (beveiligingslek) of je kan vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), willen we graag met jou samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Wij verzoeken je daarom vriendelijk deze informatie met ons te delen. Bekijk ons protocol datalekken.