Home > Afkortingen, wat betekenen ze?

Afkortingen, wat betekenen ze?

Ik neem de post door en krijg een ontslagbrief over Sara die alweer acht weken geleden bevallen is. Twee velletjes, en dit is de laatste alinea:

Samenvatting: G1P1, Amd 40.3, MI meconiumhoudend vruchtwater, NVO bijgestimuleerd met syntocinon, pijnstilling EDA, NVU, kind in Kraa, VE 3 tracties, caput volgt niet, besloten tot CS, op OK dochter geboren, 3670 g, AS 9/10, pHa 7.19 BE -3. Placenta en vliezen compleet verwijderd. TBV 350 ml. Moeder en kind in goede toestand na 48 uur ontslagen, kind krijgt BV. Naco alhier. Kijkt goed terug. AC: IUD Advies volgende zwangerschap: bevallen in 2elijn.

Maar wat staat hier nu eigenlijk?

Deze brief gaat over Sara. Ze was bij ons onder controle en belde toen ze weeën kreeg.

G1P1 betekent Gravida 1, Para 1. Gravida is latijn voor zwanger en para voor bevallen. Sara was voor de eerste keer in verwachting toen ze zich bij ons aanmeldde. G1P0. In het ziekenhuis is haar dochter geboren, dus is ze dan P1. Ze heeft een keer gebaard.

Die bevalling is niet heel makkelijk geweest. Sara belde me toen ze weeën had. Ze was op dat moment 40 weken en 3 dagen zwanger. Amd betekent amenorrhoeduur: de tijd dat een vrouw geen bloedverlies heeft omdat ze zwanger is. Ik kwam bij haar thuis en ze had inderdaad weeën die om de 3-4 minuten kwamen en volgens Sara heel pijnlijk waren. Erger dan ze had verwacht. Ze hoopte dat ze al veel ontsluiting zou hebben zodat ze niet al te lang meer bezig zou zijn.

Toen ik een inwendig onderzoek deed bij haar was de ontsluiting 2 cm. Dat viel tegen. Sara besloot dat ze pijnstilling wilde. Ik heb het ziekenhuis gebeld en gelukkig was er plaats in het eerste ziekenhuis.

Toen Sara en haar man met mij op de afdeling kwamen werden we verwelkomd door een vriendelijke verpleegkundige die de kamer al had klaargemaakt. Ze legde uit dat er eerst een CTG, een hartfilmpje, gemaakt zou worden. Als dat goed was zou de anesthesioloog komen om de ruggenprik te zetten.

Een ruggenprik heet ook: epiduraal anesthesie. Afgekort EDA.

De vrouw krijgt een infuus, een blaaskatheter want je voelt ook niet meer of je plassen moet, en de vliezen worden gebroken om de baby inwendig te kunnen bewaken.

Toen bij Sara de vliezen werden gebroken had ze nog steeds 2 cm. En het vruchtwater was groen. Dat betekent dat de baby gepoept heeft. Dat is op zich geen complicatie, maar wel reden om extra in de gaten te houden. Dat doen we door middel van een draadje op het hoofdje om het kind inwendig te bewaken. Wat ook voor de EDA gedaan wordt, dus dat is twee vliegen in één klap. Dus de MI, medische indicatie, was op dat moment tweeledig. Groen vruchtwater en behoefte aan pijnstilling.

Gelukkig was het hartfilmpje heel goed, de baby vertoonde geen spoortje van benauwdheid.

Toen de ruggenprik eenmaal zat zuchtte Sara van opluchting. Ze kon zich weer wat ontspannen. Er werd een beetje medicijn, syntocinon, aan het infuus toegevoegd waardoor de weeën effectiever werden. NVO betekent niet vorderende ontsluiting en met vliezen breken en eventueel medicijn via een infuus wordt dat opgelost.

Als je een ruggenprik hebt wordt niet alleen je baby goed bewaakt, jij zelf ook. Je bloeddruk wordt elk kwartier automatisch gemeten en het zuurstofgehalte in je bloed via een klemmetje op je vinger. Soms krijgt een vrouw die een ruggenprik krijgt een gevaarlijke bloeddrukdaling.

Twee uur later werd Sara weer onderzocht en gelukkig bleek ze toen 6 cm ontsluiting te hebben. Het ging de goede kant uit.

Nog eens drie uur later merkte Sara opeens dat de weeën anders aanvoelden. Ze kreeg persweeën. Op dat moment wordt de ruggenprik uitgezet zodat het gevoel weer terugkomt en je goed kunt persen.

Maar hoe hard Sara ook perste, haar dochter bewoog geen millimeter. De gynaecoloog voelde met een inwendig onderzoek dat de baby in Kraa lag. Een kruinligging met het achterhoofd achter, wat we ook een sterrenkijker noemen. Als de moeder op haar rug ligt, ligt de baby ook op de rug. Meestal draait een kind vanzelf, vooral als de moeder beweegt, maar met een ruggenprik is dat nu net lastig.

De gynaecoloog stelde daarom voor om een handje te helpen met de vacuümpomp. Een VE, of te wel vacuümextractie. De baby wordt geholpen met draaien en terwijl de moeder perst komt het kindje dieper in het baringskanaal.

Helaas bleek dit bij Sara niet te werken. Na 3 keer proberen merkte de gynaecoloog dat de baby het hoofdje niet kon draaien. Caput is een ander woord voor hoofd. Dan is trekken zinloos. Gelukkig bleef het hartfilmpje al die tijd heel goed, het kindje had de minste last van de situatie.

Toen was de enige optie op dat moment een keizersnede. Een CS, of te wel sectio caesarea. Dat vindt plaats op de OK, operatiekamer.

Een half uurtje later werd Rosa geboren. AS 9/10. Apgar Score is de score die aangeeft hoe een baby het doet, meteen na de geboorte. Na 1 minuut en na 5 minuten wordt de toestand beoordeeld aan de hand van vijf onderdelen. Op elk onderdeel kan een kind maximaal 2 punten scoren dus de maximale score is 10. Rosa had een optimale score. Er werd volgens het ziekenhuis protocol ook nog wat bloed afgenomen uit de navelstreng waaruit de zuurgraad werd bepaald. Dat zegt ook iets over de toestand van de baby. pHa was keurig en BE, base excess, ook. Rosa had het geen moment benauwd gehad en de kinderarts die altijd aanwezig is bij een keizersnede, was dan ook helemaal tevreden. Nadat Sara gehecht was mocht de kersverse familie naar een kraamsuite om lekker bij te komen. Het TBV, totale bloedverlies was gelukkig minder dan een halve liter.

Rosa bleek een actieve, alerte baby die snel goed aan de borst dronk. De BV, borstvoeding, liep dan ook goed en thuis was dat niet anders. Sara knapte best snel weer op. Extra uren kraamzorg hielpen daarbij en haar man had ook lekker zijn vakantie opgespaard tot na de bevalling.

Bij de nacontrole bleek dat Sara en haar man goed terugkijken op de bevalling al was die niet bepaald volgens het boekje verlopen. Het advies na een keizersnede is altijd om bij een volgende bevalling in het ziekenhuis te bevallen. Er zal uitgebreid besproken worden wat het beste beleid is, en heel vaak zal toch voor een gewone bevalling gekozen worden.

Maar aan een tweede denkt ze voorlopig niet, dus als AC, anticonceptie, wilde ze graag een IUD, een intrauterine device, of te wel een spiraaltje.

Zo zie je hoeveel informatie er gegeven wordt in een paar zinnetjes.

 

 

 

 

 

Wij zijn 24/7 bereikbaar op tel: 0180 31 63 57
Bij spoed kies optie 1. Bij langdurig geen gehoor kun je bellen naar de dokterstelefoon 010 2865055.

Om een afspraak te maken / te wijzigen of niet dringende vragen zijn we bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:00-16:30 uur